Vestre Agder Opplæringskontor SA

Opplæringskontorets styre

Valgt på årsmøte 2020

Leder: Rolf Pettersen, ERV Teknikk Lyngdal AS
Nestleder: Jarl Håkon Egeli Pedersen, Alcoa Norway
Medlem: Asgaut Nordbø, MHWirth As, avd Lyngdal
Medlem: Kjell Reiersen, Eilert Sundt vgs, avd Lista
Medlem: Mariann Thiesen, Karriere Lister
Medlem: Tor Jervid Gabrielsen, Chassix
Medlem: Stein Svardal, Gumpens Auto

Varamedlem: Lars Magne Støle, Lyngdal Karosseri & Auto AS
Varamedlem: Marius Seland, Sigurd Seland AS