Vestre Agder Opplæringskontor SA

Opplæringskontorets styre

Valgt på årsmøte 2021

Leder: Rolf Pettersen, ERV Teknikk AS
Nestleder: Jarl Håkon Egeli Pedersen, Alcoa Norway ANS avd Lista
Medlem: Reidar Tofteland, MHWirth As, avd Lyngdal
Medlem: Kjell Reiersen, Eilert Sundt vgs, avd Lista
Medlem: Mariann Thiesen, Karriere Lister
Medlem: Tor Jervid Gabrielsen, Aludyne Norway AS
Medlem: Stein Svardal, Gumpens Auto Lyngdal AS

Varamedlem: Lars Magne Støle, Lyngdal Karosseri & Auto AS
Varamedlem: Marius Seland, Sigurd Seland AS