Vestre Agder Opplæringskontor SA

Nettsider med informasjon om fagopplæring

UDIR har oppdatert nettsidene sine med relevante spørsmål om lærlinger, avleggelse av fagprøver etc., se mer informasjon her

Agder fylkeskommune

Skoleporten på udir.no

Vilbli.no fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

Finnlærebedrift.no

Bransjegrupper

FOSS forening for opplæringskontor salg og service

 

Rett til et trygt læringsmiljø - Oppvekstombudet i Agder

Mobbeknapp