Vestre Agder Opplæringskontor SA

Om kontoret

Vestre Agder Opplæringskontor Sa er et flerfaglig opplæringskontor
- et samarbeidsorgan mellom bedrifter for organisering av opplæring.

Kontoradresse: Vollmonaveien 38, Lundevågen S 4550 Farsund
Felles epost: kontor@vaok.no

Telefon til kontoret: Mobil 48 26 07 91