Vestre Agder Opplæringskontor SA

Om kontoret

Vestre Agder Opplæringskontor Sa er et flerfaglig opplæringskontor
- et samarbeidsorgan mellom bedrifter for organisering av opplæring.

Kontoradresse: Vollmonaveien 38, Lundevågen S 4550 Farsund
Felles epost: kontor@vaok.no

Kontaktinformasjon:

Tor Steinar Fromreide, daglig leder: 911 29 863  torsteinar@vaok.no

Gunnar Jakobsen, fagkonsulent kjøretøy: 950 28 008  gunnar@vaok.no

Hege Sømme Jacobsen, fagkonsulent: 936 67 790  hege@vaok.no