Vestre Agder Opplæringskontor SA

Om kontoret

Vestre Agder Opplæringskontor SA er et flerfaglig opplæringskontor
- et samarbeidsorgan mellom bedrifter for organisering av opplæring.

Kontoradresse: Strandgaten 5, 4550 Farsund
Felles epost: kontor@vaok.no

Kontaktinformasjon:

Tor Steinar Fromreide, daglig leder: 911 29 863  torsteinar@vaok.no

Gunnar Jakobsen, opplæringskonsulent kjøretøy: 950 28 008  gunnar@vaok.no

Hege Sømme Jacobsen, opplæringskonsulent: 936 67 790  hege@vaok.no